Trzecia zmiana Regulaminu konkursu Nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi wraz ze Stowarzyszeniem Łódzki Obszar Metropolitalny informują, że z uwagi na dostępność alokacji niewykorzystanej w ramach poprzednich konkursów ogłaszanych w przedmiotowym Poddziałaniu i fakt, że wartość złożonych wniosków przewyższa zaplanowaną kwotę dofinansowania dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19.

Zmieniony Regulamin konkursu>>>

Skills

Posted on

14.11.2019

Wielkość czcionki
Kontrast