Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/20

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/20

Lp. Pozycja na liście Numer wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Całkowita wartość projektu Kwota dofinansowania Liczba punktów po ocenie zgodności projektów ze Strategią ZIT Liczba punktów po ocenie formalno-merytorycznej Status
1. 1. RPLD.09.01.02-10-0009/20 Fundacja Aktywizacji Zawodowej i Integracji Społecznej PrzeŁOM w życiu 919 629,60 zł 873 648,12 zł 50,00 87,00 Wybrany do dofinansowania
2. RPLD.09.01.02-10-0015/20 Fundacja Uwolnienie Uwolnienie od bierności 2 061 379,92 zł 1 958 310,92 zł 50,00 83,50 Wybrany do dofinansowania
3. RPLD.09.01.02-10-0008/20 Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Sukces na wyciągnięcie ręki 1 033 160,38 zł 981 502,36 zł 50,00 77,50 Wybrany do dofinansowania
4. RPLD.09.01.02-10-0007/20 INSE Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością-spółka komandytowa Nowy start – aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 1 777 774,97 zł 1 688 886,22 zł 50,00 76,50 Wybrany do dofinansowania
5. 2. RPLD.09.01.02-10-0014/20 STOWARZYSZENIE PROREW PrzeŁOM w aktywizacji! 1 012 449,28 zł 958 349,28 zł 47,50 79,50 Bez dofinansowania
6. 3. RPLD.09.01.02-10-0002/20 WALL JOBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ABC rozwoju osobistego 1 036 163,75 zł 984 355,56 zł 40,00 80,50 Bez dofinansowania
7. RPLD.09.01.02-10-0013/20 FOCUS TRAINING. INSTYTUT DOSKONALENIA KADR I ROZWOJU OSOBOWOŚCI KRÓLEWICZ MARZANNA Prze(ŁOM)owy restart społeczno-zawodowy 1 017 946,49 zł 916 151,84 zł 40,00 76,00 Bez dofinansowania
8. 4. RPLD.09.01.02-10-0012/20 Caritas Archidiecezji Łódzkiej Akademia Talentów 2 520 425,19 zł 494 403,93 zł 39,29 82,50 Bez dofinansowania
9. 5. RPLD.09.01.02-10-0006/20 Fundacja Inkubator Dla nas przeŁOM II 793 610,75 zł 753 930,21 zł 37,50 75,00 Bez dofinansowania
10. 6. RPLD.09.01.02-10-0004/20 AKADEMIA ZDROWIA IZABELA ŁAJS Akademia aktywnych mieszkańców ŁOM 981 611,10 zł 917 091,10 zł 35,00 78,00 Bez dofinansowania
11. RPLD.09.01.02-10-0010/20 „Wiedza” Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych Grażyna Klimczak Rewitalizacja – tak. Wykluczenie – nie. 877 270,00 zł 811 270,00 zł 35,00 64,00 Bez dofinansowania
12. 7. RPLD.09.01.02-10-0003/20 Akademia Zdrowia Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka komandytowa Lepsze jutro dla mieszkańców ŁOM 1 013 662,66 zł 951 142,66 zł 33,75 76,00 Bez dofinansowania

Załącznik:
Informacja o składzie KOP w ramach konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/20

Skills

Posted on

09.09.2020

Wielkość czcionki
Kontrast