Lista projektów przekazanych do oceny zgodności ze Strategią ZIT w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/18 – Poddziałanie IX.2.2

Lista projektów przekazanych do oceny zgodności ze Strategią ZIT w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/18 – Poddziałanie IX.2.2

Lp. Pozycja na liście Numer kancelaryjny wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Całkowita wartość projektu Kwota dofinansowania Liczba punktów Status
1 1 RPLD.09.02.02-10-A015/18 „FUNDACJA SŁONIE NA BALKONIE „ Prawo do pomocy 1 327 420,80 zł 1 252 720,80 zł 87,00 Pozytywny
2 2 RPLD.09.02.02-10-A009/18 Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych Łódzkie Centrum Wsparcia 3 227 038,00 zł 2 904 270,00 zł 77,50 Pozytywny
3 3 RPLD.09.02.02-10-A007/18 Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego Umieć więcej,pełniej żyć. 576 945,00 zł 518 220,00 zł 75,50 Pozytywny
4 4 RPLD.09.02.02-10-A010/18 Towarzystwo Inicjatyw Europejskich Drabina marzeń 1 227 540,00 zł 1 157 340,00 zł 74,00 Pozytywny
5 5 RPLD.09.02.02-10-A008/18 Fundacja Diabeciaki PESTKA – klub dla osób niesamodzielnych
i ich otoczenia
1 028 096,40 zł 924 221,44 zł 71,50 Pozytywny
6 RPLD.09.02.02-10-A011/18 Centrum Służby Rodzinie Świetlica środowiskowa „M. Łodzi Niegniewni” – rozszerzenie i kontynuacja sprawdzonych działań 671 617,50 zł 623 617,50 zł 71,50 Pozytywny
7 6 RPLD.09.02.02-10-A016/18 Oratorium im. św. Dominika Savio ODS Świetlice 937 190,00 zł 864 562,00 zł 71,00 Pozytywny
8 7 RPLD.09.02.02-10-A014/18 Spółdzielnia Socjalna – Zielone Pabianice Zaopiekuj się mną! 2 087 203,20 zł 1 878 203,20 zł 64,00 Pozytywny
9 8 RPLD.09.02.02-10-A012/18 Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne
„Ja-Ty-My”
Centrum Wsparcia Społecznego
w Brzezinach
2 022 477,60 zł 1 796 149,60 zł 63,00 Pozytywny
Skills

Posted on

01.08.2018

Wielkość czcionki
Kontrast