Lista projektów przekazanych do oceny zgodności ze Strategią ZIT w ramach konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/20

Lista projektów przekazanych do oceny zgodności ze Strategią ZIT w ramach konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/20

Lp. Pozycja na liście Numer wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Całkowita wartość projektu Kwota dofinansowania Liczba punktów Status
1. 1. RPLD.08.03.03-10-0016/20 Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych AKCJA – DOTACJA 3 115 890,50 zł 3 022 413,78 zł 93,00 Pozytywny
2. 2. RPLD.08.03.03-10-0001/20 Business School H.Polak M.Polak sp. jawna Postaw na własny biznes III Edycja 3 195 643,00 zł 3 099 773,00 zł 92,50 Pozytywny
3. 3. RPLD.08.03.03-10-0009/20 FUNDACJA INNOWACJA I WIEDZA AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA MIESZKAŃCÓW ŁÓDZKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO 2 081 605,34 zł 2 019 157,17 zł 90,00 Pozytywny
4. 4. RPLD.08.03.03-10-0008/20 Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. DZIAŁAM – ZYSKUJĘ! 2 755 666,38 zł 2 673 044,74 zł 87,50 Pozytywny
5. 5. RPLD.08.03.03-10-0004/20 Fundacja Inkubator Własny Biznes 3 177 967,50 zł 3 082 628,47 zł 86,00 Pozytywny
6. 6. RPLD.08.03.03-10-0010/20 Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego Wsparcie na starcie! 3 195 945,96 zł 3 100 067,58 zł 84,50 Pozytywny
7. 7. RPLD.08.03.03-10-0007/20 Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej Szansa na firmę 2 681 105,40 zł 2 600 672,24 zł 84,00 Pozytywny
8. RPLD.08.03.03-10-0012/20 Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa Prowadzę swoją firmę 2 3 143 614,24 zł 3 049 305,81 zł 84,00 Pozytywny
9. 8. RPLD.08.03.03-10-0014/20 Szkolenia i Edukacja sp. z o. o. sp. k. Moja firma – mój sukces! 1 927 922,88 zł 1 869 993,88 zł 82,00 Pozytywny
10. 9. RPLD.08.03.03-10-0006/20 WEKTOR CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WŁASNY BIZNES 3 190 657,29 zł 3 094 937,57 zł 80,50 Pozytywny
11. 10. RPLD.08.03.03-10-0002/20 POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W ŁODZI WŁASNE FIRMY SZANSĄ NA ROZWÓJ ŁÓDZKIEGO OBSZARU METROPOLITARNEGO 1 960 707,84 zł 1 901 896,61 zł 79,00 Pozytywny
12. 11. RPLD.08.03.03-10-0017/20 Łódzki Dom Biznesu sp. z o.o. Moja firma-mój sukces 3 124 159,00 zł 3 030 434,23 zł 77,50 Pozytywny
13. 12. RPLD.08.03.03-10-0018/20 Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. Pracuj na własny rachunek! 1 927 080,00 zł 1 859 267,60 zł 77,00 Pozytywny
Skills

Posted on

12.08.2020

Wielkość czcionki
Kontrast