Lista projektów przekazanych do oceny zgodności ze Strategią ZIT w konkursie nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/20

Lista projektów przekazanych do oceny zgodności ze Strategią ZIT w konkursie nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/20

Lp. Pozycja na liście Numer wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Całkowita wartość projektu Kwota dofinansowania Liczba punktów Status
1. 1. RPLD.09.01.02-10-0009/20 Fundacja Aktywizacji Zawodowej i Integracji Społecznej PrzeŁOM w życiu 919 629,60 zł 873 648,12 zł 87,00 Pozytywny
2. 2. RPLD.09.01.02-10-0015/20 Fundacja Uwolnienie Uwolnienie od bierności 2 061 379,92 zł 1 958 310,92 zł 83,50 Pozytywny
3. 3. RPLD.09.01.02-10-0012/20 Caritas Archidiecezji Łódzkiej Akademia Talentów 2 520 425,19 zł 494 403,93 zł 82,50 Pozytywny
4. 4. RPLD.09.01.02-10-0002/20 WALL JOBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ABC rozwoju osobistego 1 036 163,75 zł 984 355,56 zł 80,50 Pozytywny
5. 5. RPLD.09.01.02-10-0014/20 STOWARZYSZENIE PROREW PrzeŁOM w aktywizacji! 1 012 449,28 zł 958 349,28 zł 79,50 Pozytywny
6. 6. RPLD.09.01.02-10-0004/20 AKADEMIA ZDROWIA IZABELA ŁAJS Akademia aktywnych mieszkańców ŁOM 981 611,10 zł 917 091,10 zł 78,00 Pozytywny
7. 7. RPLD.09.01.02-10-0008/20 Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Sukces na wyciągnięcie ręki 1 033 160,38 zł 981 502,36 zł 77,50 Pozytywny
8. 8. RPLD.09.01.02-10-0007/20 INSE Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością-spółka komandytowa Nowy start – aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 1 777 774,97 zł 1 688 886,22 zł 76,50 Pozytywny
9. 9. RPLD.09.01.02-10-0003/20 Akademia Zdrowia Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka komandytowa Lepsze jutro dla mieszkańców ŁOM 1 013 662,66 zł 951 142,66 zł 76,00 Pozytywny
10. RPLD.09.01.02-10-0013/20 FOCUS TRAINING. INSTYTUT DOSKONALENIA KADR I ROZWOJU OSOBOWOŚCI KRÓLEWICZ MARZANNA Prze(ŁOM)owy restart społeczno-zawodowy 1 017 946,49 zł 916 151,84 zł 76,00 Pozytywny
11. 10. RPLD.09.01.02-10-0006/20 Fundacja Inkubator Dla nas przeŁOM II 793 610,75 zł 753 930,21 zł 75,00 Pozytywny
12. 11. RPLD.09.01.02-10-0010/20 „Wiedza” Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych Grażyna Klimczak Rewitalizacja – tak. Wykluczenie – nie. 877 270,00 zł 811 270,00 zł 64,00 Pozytywny

 

Skills

Posted on

05.08.2020

Wielkość czcionki
Kontrast