Lista projektów wybranych do dofinansowaniaw ramach konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/20

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/20

Mając na uwadze kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w konkursie wynoszącą 3 106 779 PLN oraz ze względu na zasadę równego traktowania wnioskodawców, którzy otrzymali tę samą liczbę punktów w ramach przeprowadzonej oceny, wszystkie projekty na liście otrzymują status – bez dofinansowania

Lp. Pozycja na liście Numer wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Całkowita wartość projektu Kwota dofinansowania Liczba punktów po ocenie zgodności projektów ze Strategią ZIT Liczba punktów po ocenie formalno-merytorycznej Status
1. 1. RPLD.08.03.03-10-0016/20 Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych AKCJA – DOTACJA 3 115 890,50 zł 3 022 413,78 zł 60,00 93,00 Bez dofinansowania
2. RPLD.08.03.03-10-0004/20 Fundacja Inkubator Własny Biznes 3 177 967,50 zł 3 082 628,47 zł 60,00 86,00 Bez dofinansowania
3. RPLD.08.03.03-10-0012/20 Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa Prowadzę swoją firmę 2 3 143 614,24 zł 3 049 305,81 zł 60,00 84,00 Bez dofinansowania
4. 2. RPLD.08.03.03-10-0001/20 Business School H.Polak M.Polak sp. jawna Postaw na własny biznes III Edycja 3 195 643,00 zł 3 099 773,00 zł 58,00 92,50 Bez dofinansowania
5. RPLD.08.03.03-10-0007/20 Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej Szansa na firmę 2 681 105,40 zł 2 600 672,24 zł 58,00 84,00 Bez dofinansowania
6. 3. RPLD.08.03.03-10-0017/20 Łódzki Dom Biznesu
sp. z o.o.
Moja firma-mój sukces 3 124 159,00 zł 3 030 434,23 zł 55,50 77,50 Bez dofinansowania
7. 4. RPLD.08.03.03-10-0009/20 FUNDACJA INNOWACJA
I WIEDZA
AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA MIESZKAŃCÓW ŁÓDZKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO 2 081 605,34 zł 2 019 157,17 zł 55,00 90,00 Bez dofinansowania
8. RPLD.08.03.03-10-0010/20 Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof.
J. Chechlińskiego
Wsparcie na starcie! 3 195 945,96 zł 3 100 067,58 zł 55,00 84,50 Bez dofinansowania
9. 5. RPLD.08.03.03-10-0008/20 Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. DZIAŁAM – ZYSKUJĘ! 2 755 666,38 zł 2 673 044,74 zł 53,00 87,50 Bez dofinansowania
10. 6. RPLD.08.03.03-10-0014/20 Szkolenia i Edukacja
sp. z o. o. sp. k.
Moja firma – mój sukces! 1 927 922,88 zł 1 869 993,88 zł 50,00 82,00 Bez dofinansowania
11. 7. RPLD.08.03.03-10-0002/20 POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W ŁODZI WŁASNE FIRMY SZANSĄ NA ROZWÓJ ŁÓDZKIEGO OBSZARU METROPOLITARNEGO 1 960 707,84 zł 1 901 896,61 zł 35,00 79,00 Bez dofinansowania

Załącznik:
Informacja o składzie KOP w ramach konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/20

Skills

Posted on

09.09.2020

Wielkość czcionki
Kontrast