Druga zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/18 (usługi zdrowotne)

ciag-feprreg-rrp-lodz-ueefs

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi oraz Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny informują, iż w celu doprecyzowania zapisów oraz wyeliminowania omyłek pisarskich dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/18 wraz z Załącznikiem Nr 7 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych.

Powyższe zmiany obowiązują od dnia 20 kwietnia 2018 r.

Druga zmiana Regulaminu konkursu>>

Skills

Posted on

20.04.2018

Wielkość czcionki
Kontrast