Druga zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi oraz Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny informują, że z uwagi na przekazanie przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Zaleceń dotyczących rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowego w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego, kolejnej zmianie uległa treść załącznika nr 5 „Standard udzielania wsparcia”.

Powyższe zmiany obowiązują od dnia 1 września 2018 r.

Zmieniony Regulamin konkursu>>>

Skills

Posted on

31.08.2018

Wielkość czcionki
Kontrast