Projekt „Zastosowanie energooszczędnego oświetlenia dróg publicznych na terenie Gminy Zgierz – II etap” złożony przez Gminę Zgierz w trybie pozakonkursowym w ramach naboru RPLD.04.03.01-IP.03-10-003/22 uzyskał pozytywny wynik oceny merytorycznej.

Informacja o wyniku oceny merytorycznej >>

 

Wielkość czcionki
Kontrast