Projekt nr WND-RPLD.04.01.01-10-0005/21 pn. „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Rogów – II etap” złożony przez Gminę Rogów uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 97,33% punktów. Nabór nr RPLD.04.01.01-IP.03-10-002/21.
Informacja o pozytywnym wyniku oceny merytorycznej >
Informacja o pozytywnym wyniku oceny merytorycznej >

Wielkość czcionki
Kontrast