Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2021-2027 otrzymała pozytywną opinię Zarządu Województwa Łódzkiego, który to na posiedzeniu z 18 czerwca br. podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie.

Ponadto, w dniu 19 czerwca br., Minister Funduszy i Polityki Regionalnej pismem DRP-IV.6440.1.28.2024.KSt.1 wydał pozytywną opinię w zakresie zgodności Strategii ZIT Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2021-2027 z Umową Partnerstwa oraz możliwości finansowania projektów z programów krajowych.

Uzyskanie przedmiotowych opinii wyczerpuje ustawowy wymóg opiniowania dokumentu Strategii ZIT.

Strategia ZIT Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2021-2027 to dokument o charakterze strategicznym i operacyjnym, umożliwiający wdrażanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz określający ramy realizacji planowanych przedsięwzięć. Pozytywne opinie umożliwiają ubieganie się o dofinansowanie dla projektów ujętych w Strategii.

Pliki do pobrania:

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2021-2027 z dnia 7 czerwca 2024 r.

Więcej informacji dotyczących dokumentu dostępnych TUTAJ

Wielkość czcionki
Kontrast