Dnia 7 czerwca 2024 roku w Łodzi odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, podczas którego zostały podjęte uchwały:

  • Uchwała nr 2/2024 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny;
  • Uchwała nr 3/2024 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w sprawie wyboru Członków Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny;
  • Uchwała nr 4/2024 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w sprawie wyboru Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny;
  • Uchwała nr 5/2024 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2021-2027;
  • Uchwała nr 6/2024 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w sprawie przyjęcia dokumentu „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2030 (z perspektywą do 2040)”;
  • Uchwała nr 7/2024 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w sprawie uchwalenia zmiany budżetu Stowarzyszenia na rok 2024, zmieniająca uchwałę Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny nr 21/2023 z dnia 27 listopada 2023 r.

Dokumenty z posiedzenia Rady SŁOM znajdują się tutaj

Wielkość czcionki
Kontrast