Lista umów o dofinansowanie podpisanych w sierpniu 2021 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/20 – Poddziałanie IX.2.2

 

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Adres beneficjenta Wydatki kwalifikowalne Dofinansowanie Data podpisania umowy
1 AKADEMIA ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Wsparcie w Twoim domu 2 ul. Jana Kilińskiego 21,
90-205 Łódź
1 036 552,50 zł 932 897,20 zł 2021-08-04
2 „BEZPIECZNA STAROŚĆ” – EWA KEMPIŃSKA, WANDA SIPEL SPÓŁKA JAWNA Nie ma jak w domu – kompleksowy program długoterminowej domowej opieki pielęgniarskiej i rehabilitacyjnej dla mieszkańców ŁOM ul. Brukowa 131,
91-341 Łódź
1 048 620,00 zł 936 924,00 zł 2021-08-06
3 HRP CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Przepis Na Opiekę – wsparcie osób niesamodzielnych z obszaru ŁOM ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 19A,
90-349 Łódź
1 953 696,00 zł 1 758 326,40 zł 2021-08-12
Wielkość czcionki
Kontrast