Lista umów o dofinansowanie podpisanych w lipcu 2021 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/20 – Poddziałanie IX.2.2

Lp. Tytuł projektu Nazwa beneficjenta Adres beneficjenta Wydatki kwalifikowalne Dofinansowanie Data podpisania umowy
1 Pielęgniarska opieka długoterminowa w powiecie pabianickim SPOMED
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Jarosława Dąbrowskiego 25
98-220 Zduńska Wola
2 087 493,12 zł 1 878 743,79 zł 2021-07-01

 

Wielkość czcionki
Kontrast