Lista umów o dofinansowanie podpisanych w czerwcu 2021 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/20 – Poddziałanie IX.2.2

Lp. Tytuł projektu Nazwa beneficjenta Adres beneficjenta Wydatki kwalifikowalne Dofinansowanie Data podpisania umowy
1 Życie po COVIDZIE – czyli Powrót do Normalności. Usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie zespołów leczenia środowiskowego „CENTRUM MEDYCZNE – SZPITAL ŚWIĘTEJ RODZINY”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. inż. pilota Wigury 19
90-302 Łódź
1 973 040,00 zł 1 764 600,00 zł 2021-06-29

 

Wielkość czcionki
Kontrast