Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/20

Lp. Pozycja na liście Numer wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Całkowita wartość projektu Kwota dofinansowania Liczba punktów po ocenie zgodności projektów ze Strategią ZIT Liczba punktów po ocenie formalno-merytorycznej Wynik oceny
1. 1. RPLD.09.02.02
-10-A023/20
Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych Łódzkie Centrum Wsparcia 2.0 5 219 436,00 zł 4 696 836,00 zł 35 90,00 Wybrany do dofinansowania
2. RPLD.09.02.02
-10-A028/20
Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani Świetlica w MIEJSCU SPOTKAŃ 1 757 496,00 zł 1 668 986,00 zł 35 83,50 Wybrany do dofinansowania
3. 2. RPLD.09.02.02
-10-A015/20
Centrum Służby Rodzinie Świetlica środowiskowa „M. Łodzi Niegniewni” – zdolni i zdalni. Rozszerzenie i kontynuacja działalności 867 152,50 zł 812 252,50 zł 32,5 81,00 Wybrany do dofinansowania
4. 3. RPLD.09.02.02
-10-A016/20
Fundacja Słonie na Balkonie Prawo do pomocy 2 1 638 120,00 zł 1 523 520,00 zł 30 95,50 Bez dofinansowania
5. RPLD.09.02.02
-10-A007/20
Gmina Koluszki / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach Pomocna dłoń – koluszkowskie centrum usług opiekuńczych 1 566 684,00 zł 1 402 614,00 zł 30 83,00 Bez dofinansowania
6. RPLD.09.02.02
-10-A014/20
Akademia Zdrowia Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka komandytowa Opieka i wsparcie w Twoim domu II 1 023 090,00 zł 919 941,00 zł 30 83,00 Bez dofinansowania
7. RPLD.09.02.02
-10-A001/20
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi Zaprogramowani na pomaganie 3 1 924 000,32 zł 1 728 486,72 zł 30 82,00 Bez dofinansowania
8. RPLD.09.02.02-10-A010/20 Stowarzyszenie Ewangelizacyjno-Charytatywne „Mocni w Duchu” KOLEJNY KROK DO PRZODU 501 671,25 zł 460 071,25 zł 30 72,00 Bez dofinansowania
9. RPLD.09.02.02
-10-A011/20
MIASTO PABIANICE / MIEJSKIE CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ W PABIANICACH Pabianice wspierają usługi społeczne 2 979 644,25 zł 2 671 244,25 zł 30 69,50 Bez dofinansowania
10. RPLD.09.02.02
-10-A022/20
Caritas Archidiecezji Łódzkiej Usługi opiekuńcze dla mieszkańców ŁOM 1 641 840,00 zł 1 477 640,00 zł 30 68,50 Bez dofinansowania
11. 4. RPLD.09.02.02
-10-A012/20
Gmina Stryków / Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie Kompleksowe wsparcie II 527 950,04 zł 475 181,38 zł 27,5 79,00 Bez dofinansowania
12. 5. RPLD.09.02.02
-10-A005/20
Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym Okaż Serce Opiekuńcze Serce 4 140 000,00 zł 3 708 000,00 zł 25 70,50 Bez dofinansowania
13. 6. RPLD.09.02.02
-10-A021/20
Spółdzielnia Socjalna – Zielone Pabianice Wsparcie dla osób potrzebujących w Pabianicach 2 087 793,65 zł 1 879 014,29 zł 22,5 75,00 Bez dofinansowania
Załączniki
Informacja o składzie KOP>>>
Wielkość czcionki
Kontrast