Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/20

L.p. Pozycja na liście Numer wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Kwota dofinansowania Liczba punktów
1 1 RPLD.09.01.02-10-0009/20 Fundacja Aktywizacji Zawodowej i Integracji Społecznej PrzeŁOM w życiu 814 770,16 zł 87,00
2 2 RPLD.09.01.02-10-0015/20 Fundacja Uwolnienie Uwolnienie od bierności 1 980 452,91 zł 83,50
3 3 RPLD.09.01.02-10-0012/20 Caritas Archidiecezji Łódzkiej Akademia Talentów 2 511 147,68 zł 82,50
4 4 RPLD.09.01.02-10-0002/20 WALL JOBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ABC rozwoju osobistego 984 033,51 zł 80,50
5 5 RPLD.09.01.02-10-0014/20 STOWARZYSZENIE PROREW PrzeŁOM w aktywizacji! 972 336,93 zł 79,50
6 6 RPLD.09.01.02-10-0004/20 AKADEMIA ZDROWIA IZABELA ŁAJS Akademia aktywnych mieszkańców ŁOM 974 275,40 zł 78,00
7 7 RPLD.09.01.02-10-0008/20 Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Sukces na wyciągnięcie ręki 973 858,30 zł 77,50
8 8 RPLD.09.01.02-10-0007/20 INSE Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością-spółka komandytowa Nowy start – aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 1 965 928,35 zł 76,50
9 9 RPLD.09.01.02-10-0003/20 Akademia Zdrowia Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka komandytowa Lepsze jutro dla mieszkańców ŁOM 974 275,40 zł 76,00
10 RPLD.09.01.02-10-0013/20 FOCUS TRAINING. INSTYTUT DOSKONALENIA KADR I ROZWOJU OSOBOWOŚCI KRÓLEWICZ MARZANNA Prze(ŁOM)owy restart społeczno-zawodowy 933 340,95 zł 76,00
11 10 RPLD.09.01.02-10-0006/20 Fundacja Inkubator Dla nas przeŁOM II 953 106,97 zł 75,00
12 11 RPLD.09.01.02-10-0011/20 FUNDACJA „SWOBODA” Aktywnie w stronę integracji i aktywizacji 980 665,25 zł 67,50
13 12 RPLD.09.01.02-10-0010/20 „Wiedza” Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych Grażyna Klimczak Rewitalizacja – tak. Wykluczenie – nie. 923 860,00 zł 64,00
Wielkość czcionki
Kontrast