Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/20

Lp. Pozycja na liście Numer kancelaryjny wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wnioskowana kwota dofinansowania Liczba punktów
1. 1 RPLD.08.03.03-10-0016/20 Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych AKCJA – DOTACJA 3 037 580,12 zł 93,00
2. 2 RPLD.08.03.03-10-0001/20 Business School H.Polak M.Polak sp. jawna Postaw na własny biznes III Edycja 3 098 170,80 zł 92,50
3. 3 RPLD.08.03.03-10-0009/20 FUNDACJA INNOWACJA I WIEDZA AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA MIESZKAŃCÓW ŁÓDZKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO 2 023 714,55 zł 90,00
4. 4 RPLD.08.03.03-10-0008/20 Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. DZIAŁAM – ZYSKUJĘ! 2 671 637,78 zł 87,50
5. 5 RPLD.08.03.03-10-0004/20 Fundacja Inkubator Własny Biznes 3 094 893,40 zł 86,00
6. 6 RPLD.08.03.03-10-0010/20 Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego Wsparcie na starcie! 3 106 013,90 zł 84,50
7. 7 RPLD.08.03.03-10-0007/20 Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej Szansa na firmę 2 599 383,84 zł 84,00
8. RPLD.08.03.03-10-0012/20 Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa Prowadzę swoją firmę 2 3 050 270,49 zł 84,00
9. 8 RPLD.08.03.03-10-0014/20 Szkolenia i Edukacja sp. z o. o. sp. k. Moja firma – mój sukces! 1 873 035,16 zł 82,00
10. 9 RPLD.08.03.03-10-0006/20 WEKTOR CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WŁASNY BIZNES 3 106 153,03 zł 80,50
11. 10 RPLD.08.03.03-10-0002/20 POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W ŁODZI WŁASNE FIRMY SZANSĄ NA ROZWÓJ ŁÓDZKIEGO OBSZARU METROPOLITARNEGO 1 912 056,24 zł 79,00
12. 11 RPLD.08.03.03-10-0017/20 Łódzki Dom Biznesu sp. z o.o. Moja firma-mój sukces 3 029 564,14 zł 77,50
13. 12 RPLD.08.03.03-10-0018/20 Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. Pracuj na własny rachunek! 1 489 757,04 zł 77,00
Wielkość czcionki
Kontrast