Informujemy o dokonaniu oceny zgodności ze Strategią ZIT wniosku o dofinansowanie projektu Gminy Tuszyn pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Zofiówce w standardzie budownictwa pasywnego”, który zostały złożony w ramach wezwania do naboru ogłoszonego w dniu 19.09.2022 r., w trybie pozakonkursowym w ramach RPO WŁ 2014-2020.

Bezpośredni link do Listy projektów pozytywnie ocenionych przez IP ZIT >

Wielkość czcionki
Kontrast