Informujemy o dokonaniu oceny zgodności ze Strategią ZIT wniosku o dofinansowanie projektu Gminy Stryków  pn.: „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stryków”, który zostały złożony w ramach naboru ogłoszonego w dniu 12.12.2022 r., w trybie pozakonkursowym w ramach RPO WŁ 2014-2020.

Bezpośredni link do Listy projektów pozytywnie ocenionych przez IP ZIT >

 

Wielkość czcionki
Kontrast