Informujemy o dokonaniu oceny zgodności ze Strategią ZIT wniosków o dofinansowanie projektów: Gminy Andrespol  pn.: „Rozbudowa bazy kulturalnej na terenie Gminy Andrespol”, który został złożony w ramach ponownego wezwania dla naboru ogłoszonego w dniu 12.12.2022 r. w trybie pozakonkursowym w ramach RPO WŁ 2014-2020 oraz Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Brzezinach”, który został złożony w ramach naboru ogłoszonego w dniu 14.04.2023 r. w trybie pozakonkursowym w ramach RPO WŁ 2014-2020.

Bezpośredni link do Listy projektów pozytywnie ocenionych przez IP ZIT >

Wielkość czcionki
Kontrast