Dnia 8.04.2022 r. upłynął termin oddawania głosów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej nad projektami uchwał:

  • Uchwała nr 3/2022 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w sprawie przystąpienia do opracowania projektu dokumentu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2021-2027;
  • Uchwała nr 4/2022 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w sprawie aktualizacji kwoty dofinansowania dla projektu objętego Poddziałaniem VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, wskazanego w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT).

Dokumenty znajdują się tutaj

Wielkość czcionki
Kontrast