ciag-feprreg-rrp-lodz-ueefrr

Projekt nr WND.RPLD.06.01.01-10-0007/17, pn. „Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera” złożony przez Muzeum Kinematografii w Łodzi uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 68,32 % punktów. Nabór nr RPLD.06.01.01-IP.03-10-002/17.

Informacja o wyniku oceny merytorycznej >>

Accessibility
Zamknij Zamknij