Projekt nr WND-RPLD.03.01.01-10-0002/21, pn. „Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej „Zdrowie” do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą” złożony przez Miasto Łódź został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 834/21 z dnia 30.08.2021 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 36 673 879,40 PLN (w tym wkład UE: 31 995 933,00 zł).

Informacja o wyborze projektu do dofinansowania >

Wielkość czcionki
Kontrast