Projekt nr WND-RPLD.06.03.01-10-0002/20, pn. „Rewitalizacja miejscowości Parzęczew – etap IV” złożony przez Gminę Parzęczew został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 523/21 z dnia 28.05.2021 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 10 328 320,94 PLN.

Informacja o wyborze projektu do dofinansowania >

Wielkość czcionki
Kontrast