Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0001/21, pn. . „Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 17 w Koluszkach’’ złożony przez Gminę Koluszki został wybrany
do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 620/21 z dnia 29.06.2021 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 1 727 456,86 PLN.

Informacja o wyborze projektu do dofinansowania >

Wielkość czcionki
Kontrast