Wyniki konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/17 – Poddziałanie IX.2.2

ciag-feprreg-rrp-lodz-ueefs

Korekta listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/17 – Poddziałanie IX.2.2

Lp. Pozycja na liście Numer kancelaryjny wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Całkowita wartość projektu Kwota dofinansowania Liczba punktów po ocenie zgodności projektów ze Strategią ZIT Liczba punktów po ocenie formalno-merytorycznej Status
1. 1. EFS-4220-RPLD.9.2.2-1.0003/17 Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM „Podaruj nadzieję – wsparcie i rozwój” 2 905 273,75 zł 2 757 925,75 zł 32,50 70,00 Wybrany do dofinansowania
2. 2. EFS-4220-RPLD.9.2.2-1.0002/17 Stowarzyszenie Ewangelizacyjno-Charytatywne „Mocni w Duchu” KROK NAPRZÓD 461 400,00 zł 429 800,00 zł 30,00 74,50 Wybrany do dofinansowania
3. 3. EFS-4220-RPLD.9.2.2-1.0007/17 Stowarzyszenie Wspierania Dobrej Praktyki Pedagogicznej „Prodesse” Nowe perspektywy w Słonecznym kręgu Osinkowo 1 758 627,84 zł 1 670 696,45 zł 26,251 82,50 Wybrany do dofinansowania

1. Korekta (ze względu na omyłkę pisarską) punktacji uzyskanej w ramach oceny zgodności ze Strategią ZIT
Skills

Posted on

21.05.2018

Wielkość czcionki
Kontrast