ciag-feprreg-rrp-lodz-ueefrr

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0010/18, pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Tuszyn ul. 3 Maja 49” złożony przez Gminę Tuszyn uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 88,33 % punktów. Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-007/18.

Informacja o wyniku oceny merytorycznej >
Informacja o wyniku oceny merytorycznej >

 

Wielkość czcionki
Kontrast