ciag-feprreg-rrp-lodz-ueefrr

Projekt nr WND-RPLD.06.03.01-10-0002/18, pn. „Rewitalizacja miejscowości Parzęczew – Etap II” złożony przez Gminę Parzęczew uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 77,65 % punktów.Nabór nr RPLD.06.03.01-IP.03-10-002/18.

Informacja o wyniku oceny merytorycznej >
Informacja o wyniku oceny merytorycznej >

Wielkość czcionki
Kontrast