ciag-feprreg-rrp-lodz-ueefrr

Projekt nr WND-RPLD.06.01.01-IP.03-10-0006/18, pn. „Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury” złożony przez Miasto Łódź uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 65,22 % punktów.Nabór nr RPLD.06.01.01-IP.03-10-006/18.

Informacja o wyniku oceny merytorycznej >>
Informacja o wyniku oceny merytorycznej >>

Accessibility
Zamknij Zamknij