ciag-feprreg-rrp-lodz-ueefrr

Projekt nr WND-RPLD.04.03.01-10-0004/18, pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ksawerów” złożony przez Gminę Ksawerów uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 88,06 % punktów. Nabór nr RPLD.04.03.01-IP.03-10-004/18.

Informacja o wyniku oceny merytorycznej >>

Accessibility
Zamknij Zamknij