ciag-feprreg-rrp-lodz-ueefrr

Projekt nr WND-RPLD.06.03.01-10-0001/20 pn.: „Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna. Etap II” złożony przez Miasto Łódź uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 84,71 % punktów. Nabór nr RPLD.06.03.01-IP.03-10-002/19.

Informacja o wyniku oceny merytorycznej

Wielkość czcionki
Kontrast