ciag-feprreg-rrp-lodz-ueefrr

Projekt nr WND-RPLD.03.01.01-10-0001/18, pn. „Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz”, złożony przez Gminę Miasto Zgierz, uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 80,68 % punktów. Nabór nr RPLD.03.01.01-IP.03-10-001/18.

Informacja o wyniku oceny merytorycznej >>

Accessibility
Zamknij Zamknij