ciag-feprreg-rrp-lodz-ueefrr

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0007/18, pn. „Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego „Harnam” w Łodzi”, złożony przez Miasto Łódź, uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 76,81 % punktów. Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-004/18.

Informacja o wyniku oceny merytorycznej >>

Accessibility
Zamknij Zamknij