Projekt nr WND-RPLD.03.01.01-10-0001/21, pn. „Modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej na odcinku pl. Kilińskiego – Kurak (wraz ze zjazdem w drodze 91) w Zgierzu” złożony przez Gminę Miasto Zgierz uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 81,18% punktów. Nabór nr RPLD.03.01.01-IP.03-10-004/20.

Informacja o pozytywnym wyniku oceny merytorycznej >
Informacja o pozytywnym wyniku oceny merytorycznej >

Wielkość czcionki
Kontrast