ciag-feprreg-rrp-lodz-ueefrr

Projekt nr  WND.RPLD.04.02.01-10-0005/18,  pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym poprzez kompleksową termomodernizację budynków z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki”, złożony przez Gminę Koluszki, uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 88,66 % punktów. Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-002/18.

Informacja o wyniku oceny merytorycznej >>

Accessibility
Zamknij Zamknij