Projekt nr WND-RPLD.04.01.01-10-0001/22, pn. „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Brójce” złożony przez Gminę Brójce uzyskał pozytywną ocenę formalną.

Informacja o o wyniku oceny formalnej >>

 

Wielkość czcionki
Kontrast