ciag-feprreg-rrp-lodz-ueefrr

Projekt nr WND-RPLD.05.03.01-10-0002/18, pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Tuszyn poprzez budowę kanalizacji ściekowej” złożony przez Gminę Tuszyn uzyskał pozytywną ocenę formalną.

Informacja o wyniku oceny formalnej >>

Accessibility
Zamknij Zamknij