Dnia 30 czerwca 2022 roku w Łodzi odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, podczas którego zostały podjęte uchwały:

  • Uchwała nr 6/2022 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny oraz rocznego sprawozdania finansowego za rok 2021.
  • Uchwała nr 7/2022 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w sprawie uchwalenia zmiany budżetu Stowarzyszenia na rok 2022, zmieniająca uchwałę Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny nr 11/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r.
  • Uchwała nr 8/2022 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w sprawie przyjęcia i wprowadzenia Regulaminu wynagradzania koordynatorów ZIT.
  • Uchwała nr 9/2022 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w sprawie zmiany uchwały Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny nr 2/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie aktualizacji kwoty dofinansowania dla projektów objętych Poddziałaniem VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Łódzkiego  na  lata  2014-2020,  wskazanych w  Strategii  Rozwoju  Łódzkiego  Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT).
  • Uchwała nr 10/2022 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w sprawie aktualizacji kwoty dofinansowania dla projektu objętego Poddziałaniem IV.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, wskazanego w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT).

Dokumenty z posiedzenia Rady SŁOM znajdują się tutaj

Wielkość czcionki
Kontrast