ciag-feprreg-rrp-lodz-ueefrr

W związku z niezłożeniem wniosku o dofinansowanie, w terminie określonym w wezwaniu z dn. 29 maja 2020 r., Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), ponownie wzywa do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, w ramach następującego poddziałania RPO WŁ 2014-2020:

IV.3.1 Ochrona powietrza – ZIT

Dokumenty niezbędne do przygotowania wniosku o dofinansowanie, znajdą Państwo na naszej stronie, w zakładce: „Nabory i harmonogramy RPO WŁ ZIT – Tryb pozakonkursowy EFRR”.

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast