W dniu 31 sierpnia 2021 r. Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT) ogłasza nabory wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym, w ramach  poddziałania RPO WŁ 2014-2020:

IV.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT

Dokumenty niezbędne do przygotowania wniosków o dofinansowanie, znajdą Państwo na naszej stronie, w zakładce: „Nabory i harmonogramy RPO WŁ ZIT – Tryb pozakonkursowy EFRR”.

Nabory wniosków trwać będą do  29 października 2021 r.

Wielkość czcionki
Kontrast