ciag-feprreg-rrp-lodz-ueefrr

W dniu 19 października 2020 r. Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym, w ramach następującego poddziałania RPO WŁ 2014-2020:

III.1.1. Niskoemisyjny transport miejski – ZIT

Dokumenty niezbędne do przygotowania wniosków o dofinansowanie, znajdą Państwo na naszej stronie, w zakładce: „Nabory i harmonogramy RPO WŁ ZIT – Tryb pozakonkursowy EFRR

Nabory wniosków trwać będą do 30 grudnia 2020 roku.

Wielkość czcionki
Kontrast