ciag-feprreg-rrp-lodz-ueefrr

W dniu 28 lutego 2018 r. Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT) ogłasza nabory wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym, w ramach następujących poddziałań RPO WŁ 2014-2020:

IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT

V.3.1 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – ZIT

VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury – ZIT

VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – ZIT

Dokumenty niezbędne do przygotowania wniosków o dofinansowanie, znajdą Państwo na naszej stronie, w zakładce: „Nabory i harmonogramy RPO WŁ ZIT – Tryb pozakonkursowy EFRR

Nabory wniosków będą trwały do 28 maja 2018 roku.

 

 

Accessibility
Zamknij Zamknij