Pabianice 9 gminą w Polsce! Takie wyróżnienie miasto otrzymało w Ogólnopolskim Konkursie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd. Nagrodzony został pabianicki projekt termomodernizacji 11 szkół, przedszkoli i żłobka, pn. „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice”, realizowany w ramach Poddziałania IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT RPO WŁ 2014-2020.

Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród nastąpiło 13 września b.r., podczas VI Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” w Rzeszowie. Konkurs zorganizował Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie we współpracy z Politechniką Rzeszowską. Celem konkursu było wyłonienie i nagrodzenie polskich gmin najbardziej zaangażowanych w modernizację sektora energii, przyczyniających się do realizacji założeń polityki klimatyczno-energetycznej. Oceniane były zrealizowane w 2020 r. przedsięwzięcia, inicjatywy i projekty w ramach trzech obszarów: inwestycja roku z zakresu transportu lub budownictwa, akcja społeczna oraz innowacja roku. 10 samorządów dostało się do ścisłego finału, które  kapituła konkursu nominowała do nagrody głównej. Pabianice zajęły dziewiąte miejsce, w kategorii inwestycja – budownictwo, za projekt „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej gminy miejskiej Pabianice”.  Nagrodę odebrał prezydent Grzegorz Mackiewicz;­ wręczyli ją prezes Instytutu Politechniki Energetycznej dr hab. Mariusz Ruszel i rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik.

Więcej o projekcie: https://um.pabianice.pl/artykul/300/1525/projekt-pn-poprawa-efektywnosci-wykorzystania-energii-wbudynkach-uzytecznosci-publicznej-gminy-miejskiej-pabianice

   

Wielkość czcionki
Kontrast