W dniu 19 września 2022 r. Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT) ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym, w ramach poddziałania RPO WŁ 2014-2020:

IV.3.1 Ochrona powietrza – ZIT

Dokumenty niezbędne do przygotowania wniosków o dofinansowanie, znajdą Państwo na naszej stronie, w zakładce: „Nabory i harmonogramy RPO WŁ ZIT – Tryb pozakonkursowy EFRR”.

Nabór wniosku trwać będzie do  30 listopada 2022 r.

Wielkość czcionki
Kontrast