Lista umów o dofinansowanie podpisanych we wrześniu 2021 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/20 – Poddziałanie IX.2.2

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Adres beneficjenta Wydatki kwalifikowalne Dofinansowanie Data podpisania umowy
1 Centrum Medyczne Dobry Doktor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nasz pacjent – opieka pielęgniarska dla osób niesamodzielnych ul. Kosynierów Gdyńskich 61
93-357 Łódź
636 600,00 zł 572 940,00 zł 2021-09-24
2 Stowarzyszenie „Hospicjum Łódzkie” Opieka szyta na miarę ul. Stefana Jaracza 55
90-251 Łódź
1 343 988,00 zł 1 209 589,20 zł 2021-09-14

 

Wielkość czcionki
Kontrast