Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/20 – po zwiększeniu kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie

Lp. Pozycja na liście Numer wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Całkowita wartość projektu Kwota dofinansowania Liczba punktów po ocenie zgodności projektów ze Strategią ZIT Liczba punktów po ocenie formalno-merytorycznej Status
1. 1. RPLD.08.03.03-10-0016/20 Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych AKCJA – DOTACJA 3 115 890,50 zł 3 022 413,78 zł 60,00 93,00 Wybrany do dofinansowania
2. RPLD.08.03.03-10-0004/20 Fundacja Inkubator Własny Biznes 3 177 967,50 zł 3 082 628,47 zł 60,00 86,00 Wybrany do dofinansowania
3. RPLD.08.03.03-10-0012/20 Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa Prowadzę swoją firmę 2 3 143 614,24 zł 3 049 305,81 zł 60,00 84,00 Wybrany do dofinansowania
4. 2. RPLD.08.03.03-10-0001/20 Business School H.Polak M.Polak sp. jawna Postaw na własny biznes III Edycja 3 195 643,00 zł 3 099 773,00 zł 58,00 92,50 Bez dofinansowania
5. RPLD.08.03.03-10-0007/20 Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej Szansa na firmę 2 681 105,40 zł 2 600 672,24 zł 58,00 84,00 Bez dofinansowania
6. 3. RPLD.08.03.03-10-0017/20 Łódzki Dom Biznesu
sp. z o.o.
Moja firma-mój sukces 3 124 159,00 zł 3 030 434,23 zł 55,50 77,50 Bez dofinansowania
7. 4. RPLD.08.03.03-10-0009/20 FUNDACJA INNOWACJA
I WIEDZA
AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA MIESZKAŃCÓW ŁÓDZKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO 2 081 605,34 zł 2 019 157,17 zł 55,00 90,00 Bez dofinansowania
8. RPLD.08.03.03-10-0010/20 Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof.
J. Chechlińskiego
Wsparcie na starcie! 3 195 945,96 zł 3 100 067,58 zł 55,00 84,50 Bez dofinansowania
9. 5. RPLD.08.03.03-10-0008/20 Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. DZIAŁAM – ZYSKUJĘ! 2 755 666,38 zł 2 673 044,74 zł 53,00 87,50 Bez dofinansowania
10. 6. RPLD.08.03.03-10-0014/20 Szkolenia i Edukacja
sp. z o. o. sp. k.
Moja firma – mój sukces! 1 927 922,88 zł 1 869 993,88 zł 50,00 82,00 Bez dofinansowania
Wielkość czcionki
Kontrast