Lp. Tytuł projektu Nazwa beneficjenta Adres siedziby beneficjenta Wartość projektu Wartość dofinansowania Data zawarcia umowy
1 Świetlica środowiskowa „M. Łodzi Niegniewni” – rozszerzenie i kontynuacja sprawdzonych działań Centrum Służby Rodzinie ul. Broniewskiego 1a,
93-162 Łódź
671 617,50 623 617,50 2018-12-12
2 PESTKA – klub dla osób niesamodzielnych i ich otoczenia Fundacja Diabeciaki ul. Łakowa 11,
90-562 Łódź
1 028 096,40 924 221,44 2018-12-18
3 Prawo do pomocy Fundacja „SŁONIE NA BALKONIE” ul. Piotrkowska 17/8,
90-407 Łódź
1 327 420,80 1 252 720,80 2018-12-21
4 ODS Świetlice Oratorium im. św. Dominika Savio ul. Wodna 36,
90-046 Łódź
937 190,00 864 562,00 2018-12-21
5 Umieć więcej, pełniej żyć Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego ul. Obywatelska 60, 93-562 Łódź 576 945,00 518 220,00 2018-12-27

 

Accessibility
Zamknij Zamknij