Informujemy, że Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju organizuje konkurs, w ramach którego można uzyskać wsparcie na organizację wydarzeń informacyjno-promocyjnych, których tematyka i zakres są bezpośrednio powiązane z kwestiami Funduszy Europejskich na lata 2014-2020, w szczególności w formie:

 • konferencji;
 • seminariów lub warsztatów;
 • szkoleń;
 • konkursów;
 • paneli dyskusyjnych lub debat;
 • spotkań branżowych;
 • akcji edukacyjnych.
 • różnego rodzaju spotkań, konferencji, warsztatów czy szkoleń.

W ramach konkursu można uzyskać środki finansowe do 20.000 zł brutto oraz wsparcie Ministerstwa w postaci bezpłatnego udostępnienia publikacji, broszur tematycznych czy rollupów.

Premiowane będą Wydarzenia dotyczące:

 • wsparcia dla przedsiębiorców;
 • wsparcia dla start-upów (w tym osób chcących założyć start-up);
 • wsparcia dla młodych ( w tym NEET, studentów i doktorantów);
 • wsparcia dla osób dorosłych zainteresowanych nabyciem lub rozwinięciem posiadanych kompetencji, w tym zagrożonych wykluczeniem cyfrowym;
 • wsparcia dla osób wracających na rynek pracy, nieaktywnych zawodowo;
 • wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami;
 • wsparcia na innowacje społeczne;
 • wsparcia na naukę programowania dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Środki finansowe, przekazane zgodnie z niniejszymi Zasadami, mogą zostać przeznaczone na pokrycie wydatków dotyczących kwestii związanych z organizacją Wydarzenia, w szczególności.:

 • merytorycznego przygotowania i opracowania treści materiałów;
 • wykonania materiałów informacyjnych i promocyjnych;
 • tłumaczenia materiałów informacyjnych i promocyjnych lub innych związanych z tematyką Wydarzenia;
 • promocji, w tym kosztów zapewnienia identyfikacji wizualnej;
 • wynajmu pomieszczeń;
 • obsługi technicznej Wydarzenia;
 • cateringu;
 • zakwaterowania, wyżywienia organizatorów lub uczestników wydarzenia;
 • promocji w mediach (m.in.: artykuły w prasie, spoty w radio, TV) – nie więcej niż połowa przyznanych środków.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa: https://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/rusza-konkurs-wspolnie-o-funduszach-europejskich/

Accessibility
Zamknij Zamknij