ciag-feprreg-rrp-lodz-ueefrr

Informujemy o dokonaniu oceny zgodności ze Strategią ZIT wniosku o dofinansowanie projektu Gminy Nowosolna pn.: „Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Gminy Nowosolna”, który został złożony w ramach ponownego wezwania do naborów ogłoszonych przez IP ZIT w dniu 31.07.2017 r. w trybie pozakonkursowym w ramach RPO WŁ 2014-2020.

Bezpośredni link do Listy projektów pozytywnie ocenionych przez IP ZIT: >>

Accessibility
Zamknij Zamknij